kursy specjalistyczne

      Oferujemy następujące kursy specjalistyczne :

 • UWAGA MATURZYŚCI: Kursy Przygotowawcze do egzaminów na filologię angielską, germańską i iberystykę.
 •      Kurs obejmuje 116 godzin lekcyjnych (2 semestry). Przygotowuje do egzaminów pisemnych i ustnych. Prowadzony jest przez dyplomowanych lektorów, którzy kończyli studia w Polsce i za granicą.
  Wybrane tematy :
  • strategia rozwiązywania testów i zdawania egzaminów
  • zagadnienia egzaminacyjne z uczelni w Polsce i za granicą
  • podstawy literatury, historii i kultury
  • informacje o studiach zagranicznych
  • przygotowanie do egzaminów TOEFL i TOEIC • Kursy języka w biznesie i w biurze.
 •      Kurs obejmuje 116 godzin lekcyjnych (2 semestry). Prowadzony przez dyplomowanych lektorów oraz nativów, których wiedza językowa wzbogacona jest doświadczeniem w sferze biznesu.
  Wybrane tematy :
  • marketing i reklama
  • podstawy bankowości i rozliczeń międzynarodowych
  • wysyłanie ofert
  • zawieranie kontraktów
  • podpisywanie umów
  • wypisywanie faktur i kar gwarancyjnych
  • konwersacja przez telefon
  • interview skills
  • export, import
  • spedycja
  • wynajem/kupno samochodu, mieszkania, domu
  • obsługa komputera (komunikaty, nazewnictwo)
  • prowadzenie małej firmy • Kurs języka w turystyce
 •      Kurs obejmuje 110 godzin lekcyjnych (2 semestry) + wycieczka (6 godzin).Prowadzony przez dyplomowanych lektorów z uprawnieniami pilota wycieczek. Zajęcia z nativami.
  Wybrane tematy :
  • zagadnienia z historii, geografii i kulturoznawstwa na przykładach z różnych krajów
  • style architektoniczne
  • opis obiektów zabytkowych
  • podróż różnymi środkami transportu (samolot, prom, statek, autokar)
  • przejścia graniczne
  • odprawa paszportowa
  • nauka ciekawej narracji
  • obsługa klienta w biurze podróży i w hotelu
  • zajęcia praktyczne (wycieczka) • Praca za granicą
 •      Kurs obejmuje 116 godzin lekcyjnych (2 semestry). Prowadzony przez dyplomowanych lektorów oraz nativów doświadczonych w pracy za granicą.
  Wybrane tematy :
  • jak przygotować się na interview (wywiad o pracę)
  • jak zdobyć informacje o firmach
  • jak poruszać się po wielkim mieście
     Specjalistyczny kurs dla różnych grup zawodowych (np. dla pielęgniarek, studentów wyjeżdżających do pracy, na staż lub zagraniczne praktyki). • Stosunki międzynarodowe w języku angielskim.
 •      Kurs obejmuje 116 godzin lekcyjnych (2 semestry). Prowadzony przez dyplomowanych lektorów i nativów.
  Wybrane tematy :
  • wiadomości o Unii Europejskiej i innych blokach gospodarczych (NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, etc.)
  • wiadomości o kulturach innych krajów
  • zasady dyplomacji i dobrego tonu
  • bieżące zagadnienia polityczne
  • rys historyczny wybranych krajów
  • przygotowanie do egzaminów TOEFL i TOEIC • Kursy językowe dla dzieci od 3 lat.
 •      Kurs obejmuje 116 godzin (2 semestry).Prowadzony przez dyplomowanych i bardzo sympatycznych lektorów doświadczonych w pracy z dziećmi. Zajęcia w małych, kameralnych grupach. Miła, swobodna atmosfera.
  Wybrane tematy :
  • zajęcia ruchowe, plastyczne i teatralne
  • rebusy
  • oglądanie bajek rysunkowych
  • nauka piosenek i wierszyków