angielski

Kurs języka angielskiego obejmuje 116 godzin lekcyjnych w ciągu roku (2 semestry). Prowadzony jest 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (2 x 45 minut) w poniedziałki - środy lub wtorki - czwartki. W następujących modułach czasowych: 15:30 - 17:00, 17:15 - 18:45 i 19:00 - 20:30. Proponujemy także kursy sobotnie. Zajęcia prowadzą dyplomowani lektorzy.
Solidnie przygotowujemy do nastepujacych egzaminow: FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, GRE, GMAT, Nowa Matura!
Zajęcia z jezyka angielskiego odbywają się rownież w Warszawie przy Placu Wilsona.