współpraca międzynarodowa     Australian Academy współpracuje z ośrodkami dydaktycznymi ze wszystkich kontynentów. Niemalże codzienne kontakty z Australią, Japonią, Brazylią oraz Stanami Zjednoczonymi umożliwiły powstanie wielu interesujących znajomości. Nasza szkoła językowa ma przyjaciół w czterech stronach Świata oraz czynnie współpracuje z ambasadami wielu państw w Warszawie.

     Dysponujemy najszerszym wachlarzem języków obcych. Na lekcjach korzystamy z bogatych zbiorów pomocy naukowych sprowadzonych z najodleglejszych krajów. W lipcu 2003 r. otrzymaliśmy duży transport podręczników oraz innych pomocy naukowych z USA, Japonii oraz Brazylii.